Medical Communicatie

Juni 2020: Ondersteuning ontwikkeling van review over management van HVS

By juli 7, 2020 No Comments

Hoewel hand-voetsyndroom (HVS) niet levensbedreigend is, kan het een aanzienlijk ongemak en functiebeperkingen veroorzaken. Vooral bij oudere patiënten kan het een grote impact hebben op de kwaliteit van leven (‘QoL’) en om een behandeling vol te kunnen houden. Er bestaan effectieve maatregelen voor de preventie en behandeling van HVS zoals systemische- en lokale behandeling, dosisverlagingen en het overschakelen op andere geneesmiddelen in dezelfde klasse met lagere incidentie van HVS. Deze benadering zorgt ervoor dat patiënten hun behandeling kunnen voortzetten terwijl de negatieve gevolgen op QoL worden verminderd.

 Op verzoek van de auteurs heeft Meducom geassisteerd bij de ontwikkeling van een recentelijk gepubliceerd peer-review paper over de management van chemotherapie-geïnduceerde HVS door de beschikbare data te verzamelen om zo tot een uitgebreid overzicht te komen met duidelijke adviezen voor de dagelijkse praktijk. Het is de hoop van de auteurs dat de review nuttig zal zijn voor iedereen die betrokken is bij het managen van HFS en uiteindelijk de patiënten ten goede zal komen.

J. J.M. Kwakman et al. Management of cytotoxic chemotherapy-induced hand-foot syndrome. Oncology Reviews 2020; volume 14: 442

https://www.oncologyreviews.org/site/article/view/442