Medische Communicatie

Maart 2022: Meducom ondersteunt belangrijke publicatie over verminderde cardiotoxiciteit na switchen naar een andere chemotherapie

By januari 21, 2023 No Comments

Chemotherapie met fluoropyrimidines wordt veelvuldig gebruikt bij veel solide tumoren maar is frequent geassocieerd met cardiotoxiciteit. In een internationale retrospectieve studie (13 centra in 6 landen) werd aangetoond dat switchen naar een ander (nieuw geregistreerd bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom) fluoropyrimidine een optie kan zijn om voortzetting van deze essentiƫle component van de chemotherapie mogelijk te maken en zo deze behandellijn te behouden.

De collega’s van Meducom werden gevraagd ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en bewerking van het manuscript van deze cruciale studie voor een nieuwe indicatie van een geneesmiddel bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom.

Link: https://www.esmoopen.com/action/showPdf?pii=S2059-7029%2822%2900048-5