Medical Communicatie

Maart 2021: Meducom geeft ondersteuning bij publicatie van belangrijke Finse darmkanker study

By april 16, 2021 No Comments

Colorectaal kanker (CRC) is wereldwijd de derde meest voorkomende vorm van kanker met 1,8 miljoen nieuwe gevallen per jaar en staat op de tweede plaats wat betreft sterfte door kanker, voornamelijk als gevolg van uitgezaaide CRC. Resectie van CRC metastasen biedt goede overlevingskansen, maar wordt in de praktijk waarschijnlijk te weinig toegepast. In een prospectieve Finse landelijke studie werden behandelbare metastatische CRC-patiënten opgenomen (RAXO Studie). De interventie bestond uit de beoordeling van de resectabiliteit vooraf en tweemaal tijdens eerstelijnstherapie door het multidisciplinaire team. De primaire uitkomstmaat was het resectiepercentage en overleving. Dit resulteerde in hoge any-site en multisite resectabiliteit, conversie en resectiepercentages, met indrukwekkende overlevingspercentages, niet alleen voor vooraf resectabele en geconverteerde metastasen, maar ook voor recidieven na resectie en later optredende metastasen.

De auteurs hebben Meducom benaderd voor ondersteuning bij de ontwikkeling van deze belangrijke, peer-review paper dat het belang van (herhaalde) resectie van metastasen aantoont. De auteurs hopen dat de uitkomsten van deze studie anderen zullen aanmoedigen om soortgelijke praktijken te gaan toepassen.

P. Österlund et al. Repeated centralized multidisciplinary team assessment of resectability, clinical behavior, and outcomes in 1086 Finnish metastatic colorectal cancer patients (RAXO): A nationwide prospective intervention study. The Lancet Regional Health – Europe 3 (2021) 100049 [link]